Nuolat didėjant energijos kainoms, mes privalome nuolat naudoti energetinius resursu kuo efektyviau. Akyvaizdu, kad globalių ar regioninių energetikos kainų pakeisti mes negalime, tačiau mes galime vartoti mažiau taip, kad mūsų gyvenimo ir darbo kokybe nenukentėtų. Mūsų pastatų eksplotavimo žinios gali padėti tobulinant pastato techninių sistemų veikimą, harmonizuojant jas su pastete dirbančiais žmonėmis. Geriausi rezultatai pasiekiami, kai energetinės sitemos įvertinamos ir planuojamos dar architektams braižant pastato planus. Taip galima optimizuoti visus faktorius ateityje galinčius nulemti pastatu energijos efektyvumą.

Mūsų įsteigta įmonė Nordic Energy Solutions suteikia profesionalias konsultacijas ir pagalbą didinant energetinį efektyvumą bei planuojant elektros, šildymo, vėdinimo projektus.

Maloniai kviečiame kreiptis:
Indrek Raide
Diploma Energy auditor
+372 504 0585
indrek.raide@nordicenergy.eu
www.nordicenergy.eu

 

Naudinga informacija vartotojui:

ESO skirstymo tinko operatorius
www.eso.lt

LITGID perdavimo tinklŲ operatorius
www.litgrid.eu

Elektros energijos birŽa Nord Pool
www.nordpoolspot.com

Energetikos ministerija
www.enmin.lrv.lt

Komisija VKEKK
www.regula.lt