Energetikos ūkio audito tikslas yra padėti Jums geriau suprasti energetikos kaštus bei paruošti veiksmų planą, kaip sumažinti energetinių resursų kaštus vienam produkcijos vienetui.

Audito metu bus sudaromas naudojamų resursų žemėlapis, kurio pagrindu mūsų specialistai atliks techninę – ekonominę analizę. Audito išvados ir pasiūlymai grindžiami visų galimų kaštų faktorių sugretinimu ir palyginimu. Skirtingų strategijų palyginimas visada duoda skirtingus rezultatus, kuriuos aptarę Jūs galite pasirinkti Jums tinkamiausią ilgam laikotarpiui.

Auditą atlieką mūsų darbuotojai, jei reikia pasitelkdami išorinius ekspertus. Auditas apima:

  • Energijos gamybos poreikį;
  • Medžiagų ir planavimo poreikį;
  • Technologijas;
  • Tinkamiausią egzistuojančią technologiją;
  • Žmogiškųjų resursų poreikį;
  • Gamybos automatizavimo galimybė;
  • Antrinių žaliavų ir perdirbimo galimybę;

Analizės apimtis gali kisti, priklausomai nuo energijos tipo ir panaudojimo, tačiau užtikriname Jus, kad siekiame rasti Jums tinkamiausią sprendimą.