Kas oled mõelnud sõitmisele autoga, millel puudub kütusetaseme näidik? Rääkimata pardakompuutrist, mis näitab hetke ja keskmist kütusekulu. Arvatavasti on sellise autoga sõita küllaltki ebameeldiv, kuna kütus võib paagis lõppeda sõitja jaoks ootamatult.

Samas elektrienergia puhul on täiesti tavaline see, et möödunud kuu elektritarbimise kohta saame tagantjärele info saabunud arve pealt. Õnneks ei juhtu seda, et elekter oleks otsa saanud ning et peame uue koguse saamiseks midagi ette võtma. Samas on jällegi tagantjärele võimatu midagi teha selleks, et meie kulud elektrienergiale jääksid planeeritud piiridesse.

Kui meil on ülevaade sellest, kui palju ja mille tarbeks me kulutame elektrienergiat ja raha elektrienergiale ning me oskame seda seostada oma tarbimiskäitumisega, siis on meil tehtud väga suur samm säästmise suunas. Erinevad uuringud on näidanud, et tänu elektritarbimise monitoorimisele ja seeläbi teadlikule elektrienergia tarbimisele on võimalik säästa kulusid kuni 20%!

Selleks, oleme loonud energiamonitoorimise süsteemi, mille abil on tarbijatel võimalik ka reaalajas jälgida tarbitava elektrienergia hulka, teha käesolevate hindade põhjal tarbimisotsuseid, analüüsida minevikutarbimist ja kulusid ning seeläbi leida võimalused elektrienergia ja raha säästmiseks.