Anna on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledži Majandusarvestuse eriala.

Aastatel 2005-2011 töötas ta Danske Bank AS Eesti filiaalis erinevatel positsioonidel. Anna peamisteks ülesanneteks oli klientide vajadustele parima lahenduse leidmine, nõustades kliente panga teenuste, investeermise ning laenude küsimustes. Olles samaaegselt ka tulemusjuht vastutas ta oma kontori sujuva töökorralduse ning meeskonna tulemuste eest.

Alates aastast 2009 töötas Anna laenuhalduri ametikohal, tegeledes enamjaolt kinnisvaralaenudega.