Elina lõpetas 2011. aasta kevadel Eesti Mereakadeemia hüdrometeoroloogia ja loodushoiu eriala. Õpingute ajal oli Elina praktikal Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudis (EMHI).

Pärast praktika lõppu asus Elina EMHI’s tööle ilmaprognooside osakonnas peaspetsialist-sünoptikuna, kus ta töötas kuni Nordic Power Management OÜ’ga liitumiseni. Elina peamisteks tööülesanneteks EMHI’s olid ilmaprognooside ja hoiatuste koostamine.

Eelnevalt on Elina töötanud Eurex Capital OÜ’s.