Olemasolevate hoonete puhul oleme saanud mõjutada hoone energiatarbimisi kasutades ära oma teadmisi tõstmaks tehnosüsteemide töö efektiivsust ning hoone viimist vastavusse kasutajate harjumustega.

Valedel alustel tehtud järeldused suurendavad hoone energiatarbimist

Kõige odavam energia on tarbimata energia

Igal energiatõhususel on kasumlikkuse piir

Planeeritavate hoonete puhul tuleb energiatõhususele tähelepanu pöörata juba varajases planeerimisfaasis, et oleks võimalik optimeerida kõiki tegureid, millest tulevikus sõltub hoone energiatarbimine.

Oleme olnud oma klientidele partneriteks paljude projektide juures. Mõned näited tehtud töödest on järgmised:

Olemasolevad hooned

Planeeritavad hooned

Elektrivarustus- lahendused