Pakume ettevõtetest elektritarbijatele ja elektritootjatele bilansi-ja portfellihalduse teenust.

Elektrienergia hinnad turul on pidevas muutuses – seda nii elektribörsi Nord Pool päev-ette turul kui ka finantstehingute börsil Nasdaq OMX Commodities tulevikuelektri osas. See võib olla suureks väljakutseks ettevõtetele finantsplaanide tegemisel ja likviidsuse juhtimisel, kui elektrienergia kulude ja tulude omavad olulist mõju ettevõtte kuludes või tuludes.

Klientidele, kellele on oluline stabiilne ja tasakaalustatud elektrienergia hind, pakume bilansi- ja portfellihalduse teenust – teenust, mis võimaldab kliendil meie kaasabil teha otsuseid, millal ja kui suurele osale elektrienergia kogusest elektri hind fikseerida, kusjuures hinna fikseerimise otsused on ajaliselt jaotatud pikemale perioodile, püüdes tabada optimaalseimaid hinnatasemeid.