Elektrienergia hinnad turul on pidevas muutuses – seda nii elektribörsi Nord Pool päev-ette turul kui ka finantstehingute börsil Nasdaq OMX Commodities tulevikuelektri osas. Järgneva lepinguperioodi hinnataseme kujunemisel on määrava tähtsusega see, milline on turusituatsioon lepingu sõlmimise hetkel – seda nii elektrienergia tarbijatele kui tootjatele.

Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas varieerusid 2016. aastal elektrienergia tunnihinnad 4,69 EUR/MWh’st kuni 200,06 EUR/MWh’ni. Päevakeskmiste hindade dünaamika oli väiksem – 13,86 EUR/MWh’st kuni 91,33 EUR/MWh’ni.

Juhul, kui ettevõtte käibekapitali, kulude ja eelarve mõistes Nord Pool’i hinnadünaamika on sobilik, siis parima tulemuse pikas perspektiivis annab elektrienergia ost-müük börsihinnaga.

Juhul, kui päev-ette turu tunnihindade volatiilsus ei ole ettevõttele finantsplaanis sobilik, on vajalik mõelda hindade fikseerimisele. Fikseeritud hinnatase on otseses sõltuvuses turuosaliste ootustest tuleviku osas, mida väljendavad kõige läbipaistvamalt tulevikutehingute börsi Nasdaq OMX 2017.a. hinnanoteeringud.

Ka tulevikutehingute hindades (2017.a. Soome toode) näeme suurt varieeruvust. On väga oluline ajastada fikseeritud hinnaga tehingu tegemine õigele ajahetkele – tihtipeale on aga raske või ajasurve tõttu võimatu õiget hetke tabada.

Klientidele, kellele on oluline stabiilne ja tasakaalustatud elektrienergia hind, pakume bilansi- ja portfellihalduse teenust – teenust, mis võimaldab kliendil meie kaasabil teha otsuseid, millal ja kui suurele osale elektrienergia kogusest elektri hind fikseerida, kusjuures hinna fikseerimise otsused on ajaliselt jaotatud pikemale perioodile, püüdes tabada optimaalseimaid hinnatasemeid.

Juhul, kui klient pole teinud hinnafikseerimise tehinguid, on tarne tagatud elektribörsi Nord Pool hinnaga.

Küsi elektrienergia ostu- või müügipakkumist siit.