Energiamajanduse korraldamise seaduse peatükile 8² väljastatakse põhivõrguettevõtja Elering ASi poolt tootjale tootja taotluse alusel elektrooniline dokument ehk päritolutunnistus, mis tõendab, et elektrienergia on toodetud taastuvast energiaallikast või tõhusa koostootmise režiimil.

Päritolutunnistuse normenergiaühik on 1 megavatt-tund. Iga 1 MWh toodetud elektrienergia kohta väljastatakse üks päritolutunnistus.

Eleringi veebilehel avaldatakse väljastatud päritolutunnistused ning nende väljaandmise tingimused ja kord, samuti on avalikustatud nende haldamise andmebaas.

100% taastuvenergia ostu-müüki tõendav Rohelise Valiku toode põhineb seadusega reguleeritud päritolutunnistuste süsteemil ning on täielikult läbipaistev, täpselt arvestatav ja kontrollitav taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia müügi süsteem.

Rohelise Valiku tegija võib olla täiesti kindel, et tema ostetud elektrienergia on toodetud mõne konkreetse taastuvelektri tooja poolt ning tema poolt tarbitud roheelektrit ei saa keegi rohkem kasutada.

Kasulikku lugemist: