Roheline Valik on kaubamärk, mis annab Sulle kindluse, et Sinu poolt ostetud elekter on toodetud 100% taastuvatest energiaallikatest.

Taastuvate energiaallikate all peame silmas päikest, tuult, vett, biogaasi ja biomassi. Lisaks võid kindel olla, et taastuvenergiat tootvad jaamad asuvad Eestimaal.

Kui Sa oled keskkonnateadlik ja soovid oma tõekspidamisi ka teistega jagada, siis Rohelise Valiku ostjatele väljastame sellekohase sertifikaadi, mida võid eksponeerida nähtaval kohal kodus või kontoris. Lisaks sertifikaadile saad õiguse kasutada Rohelise Valiku märki – liblikat, hapra elusolendi sümbolit, kelle jõud üksinda on nõrk, kuid kelle miljonid koos tehtud tiivalöögid võivad omada olulist mõju isegi teisel pool maakera.

Seega isegi väike panus millegi muutmiseks võib olla piisav, et põhjustada suuri muudatusi. Nii annad märgi kasutamisega oma lähedastele, Sinu ettevõtte töötajatele, partneritele või klientidele edasi sõnumit vastutustundlikust ja rohelist tulevikku toetavast mõttelaadist.

Sertifikaat on tagatud üle-Euroopalise ja läbipaistava päritolutunnistuste süsteemiga. Sertifikaadiga kinnitatava taastuvenergia tarbimise tagab Energiamajanduse korraldamise seaduse peatükk 8² alusel Nordic Power Management OÜ“