Optimaalne elektrienergia varustuslahendus on ettevõtte elektrikulude seisukohast määrava tähtsusega. Ebapiisava varustusvõimsuse korral pole võimalik ettevõttel tegutseda, samas üleliigne varustusvõimsus kulutab jällegi ettevõtte ressursse.

Kuluoptimaalne elektrivarustus läbi võrgu tähendab piisavat ühendusvõimsust sobivaimal pingeastmel. Samas võib kogu vajaliku võimsusvajaduse tagamine elektrivõrgu abil olla väga kulukas või lausa võimatu. Sellisel juhul on oluline kaaluda elektrienergia tootmise rajamist ettevõtte elektrivajaduse katteks. Enim leiavad enda tarbeks elektrienergia tootmisel kasutust nii päikeseelektrijaamad kui ka elektrit ja soojust tõhusas koostootmise režiimis tootvad elektrijaamad.

Siinjuures on alati oluline see, et parim lahendus ei pruugi olla tagatud läbi lokaalsete optimumide, vaid optimaalne tulemus saavutatakse läbi terviklahenduse.

Pakume oma klientidele võrguühenduse väljaehitamist “võtmed kätte” lahendusena, võttes enda kanda kõik protsessi osad alates võrguettevõtjalt liitumispakkumise saamisest kuni nõuetekohasuse tunnistuse väljastamiseni. Juhul, kui klient ei soovi “võtmed kätte” lahendust, oleme valmis võtma protsessi koordineerija-projektijuhi rolli. Muuhulgas pakume alljärgnevaid teenuseid:

  • Elektritarbijate ja tootjate ühendamine elektrivõrguga ja kliendi esindamine võrguettevõtja juures;
  • Liitumispunktide üleviimine keskpingele;
  • Elektrivarustusprojektid;
  • Päikeseelektrijaamade projektid;
  • Elektrijaamade jaoks vajalike tegevuslubade taotlemine.