Optimaalne elektrienergia varustuslahendus on ettevõtte elektrikulude seisukohast määrava tähtsusega. Ebapiisava varustusvõimsuse korral pole võimalik ettevõttel tegutseda, samas üleliigne varustusvõimsus kulutab jällegi ettevõtte ressursse.

Pakume oma klientidele võrguühenduse ja tootmis- ning salvestuslahenduste väljaehitamist, võttes enda kanda kõik protsessi osad alates võrguettevõtjalt liitumispakkumise saamisest kuni nõuetekohasuse tunnistuse väljastamiseni. Juhul, kui klient ei soovi “võtmed kätte” lahendust, oleme valmis võtma protsessi koordineerija-projektijuhi rolli, pakkudes alljärgnevaid teenuseid:

  • Elektritarbijate ja tootjate ühendamine elektrivõrguga ja kliendi esindamine võrguettevõtja juures;
  • Liitumispunktide üleviimine keskpingele;
  • Elektrivarustusprojektid;
  • Päikeseelektrijaamade projektid;
  • Elektrijaamade jaoks vajalike tegevuslubade taotlemine.