Nordic Power Management OÜ annab kliendile, kellele tagatakse 100% taastuvatest energiaallikatest toodetav elekter, üle õiguse väljastada taastuvenergia ostmist tõendavat Rohelise Valiku sertifikaati ja õigust kasutada Rohelise Valiku logo ja märgist.

Sertifikaadi väljastamiseks annab Nordic Power Management OÜ kliendile elektroonilise faili. Sertifikaat väljastakse rohelise elektri ostjale, kus on täidetud:

  1. elektri ostja nime väli
  2. elektri ostja aadressi väli
  3. elektri ostmise perioodi väli
  4. sertifikaadi väljaandmise kuupäeva väli
  5. väljastaja, kes müüb taastuvenergiat