Nordic Power Management OÜ annab kliendile, kellele tagatakse 100% taastuvatest energiaallikatest toodetav elekter, üle õiguse väljastada taastuvenergia ostmist tõendavat Rohelise Valiku sertifikaati ja õigust kasutada Rohelise Valiku logo ja märgist.

„Sertifikaat väljastatakse taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia tarbijale (ostjale), millel on lugeda:“
– Taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia tarbija nimi;
– Tarbimise asukoht (vähemalt riik);
– Tarbimise periood ja kogus;
– Sertifikaadi väljaandmise kuupäev;