Nordic Power Management on energiakaubandusettevõte, mis müüb tarbijatele elektrienergiat ja pakub bilansi- ja portfellihaldusteenust. Lisaks ostame elektritootjatelt toodetud elektrienergia ning nõustame nii tarbijaid kui tootjaid võrguliitumise ja elektritootmisseadmete rajamisel. Meie tütarettevõte Nordic Energy Solutions OÜ pakub oma klientidele professionaalset abi kõikides energiatõhusust ja tehnosüsteeme puudutavates küsimustes ning aitab leida parima lahenduse hoonete energiatarbimise vallas.

Ettevõtte töötajate teadmisi ja pikaajalist kogemust finants- ja energiasektoris ning tahet pühenduda klientide majandusedu saavutamisele saab pidada oluliseks eeliseks muutuvas energiaturu olukorras.

Nordic Power Management omab elektrimüügi tegevusluba ning bilansilepingut Eesti süsteemioperaatoriga Elering AS.