Energia hindade jätkuv kasv sunnib meid järjest enam pöörama tähelepanu energia optimaalsele kasutamisele! On selge, et globaalseid või regionaalseid energia hindu me mõjutada ei suuda.

Küll suudame aga säästa tarbitava energia hulka nii, et meie elu ja töö kvaliteet ei halveneks – olemasolevate hoonete puhul saame mõjutada hoone energiatarbimisi oma teadmiste ärakasutamisega tehnosüsteemide töö efektiivsuse tõstmisel ning hoone viimisega vastavusse kasutajate harjumustega. Planeeritavate hoonete puhul tuleb energiatõhususele tähelepanu pöörata juba varajases planeerimisfaasis, et oleks võimalik optimeerida kõiki tegureid, millest tulevikus sõltub hoone energiatarbimine.

Energiatõhususest saab lugeda täpsemalt siit.

Professionaalse abi ja konsultatsiooni pakkumiseks energiatarbimise vähendamisel ning selle planeerimisel nii elektri-, soojus- kui jahutusenergia osas asutasime tütarettevõtte Nordic Energy Solutions OÜ.

Energiatõhususe teemadel palun võta ühendust Indrek Raidega, kelle kontaktid leiad www.nordicenergy.eu.