Energia hindade jätkuv kasv sunnib meid järjest enam pöörama tähelepanu energia optimaalsele kasutamisele! On selge, et globaalseid või regionaalseid energia hindu me mõjutada ei suuda, küll suudame aga optimeerida tarbitava energia hulka nii, et meie elu ja töö kvaliteet ei halveneks.

Olemasolevate hoonete puhul saame mõjutada hoone energiatarbimisi oma teadmiste ärakasutamisega tehnosüsteemide töö efektiivsuse tõstmisel ning hoone viimisega vastavusse kasutajate harjumustega.

Planeeritavate hoonete puhul tuleb energiatõhususele tähelepanu pöörata juba varajases planeerimisfaasis, et oleks võimalik optimeerida kõiki tegureid, millest tulevikus sõltub hoone energiatarbimine.

Professionaalset abi energiatarbimise vähendamisel ning selle planeerimisel nii elektri-, soojus- kui jahutusenergia osas pakub meie sidusettevõtte Nordic Energy Solutions OÜ.