Nordic Power Management müüb ettevõtetest suurtarbijatele elektrienergiat ja pakub tarbijatele portfelli- ja bilansihaldust. Samuti ostame Eesti elektritootjate poolt toodetud elektrienergiat. Samuti konsulteerime äritarbijaid võrguga liitumise ja tarbimiskulude optimeerimise küsimustes, mis on tihti suure ning avastamata potentsiaaliga valdkond tarbijate hulgas.

Elektrimüügipakkumist saad küsida siit.

Elektrituru regulatsioonist

Alates 2013. aasta algusest puudub võrguettevõtjal kohustus elektrienergiat reguleeritud hinnaga müüa, mistõttu omavad kõik Eesti elektritarbijad õigust valida enda jaoks kõige sobilikum elektrimüüja e. Eesti elektriturg on 100% avatud.

Siinkohal on oluline tähele panna, et elektrienergia transpordi ja selle kvaliteedi eest vastutab Sinu võrgupiirkonna elektrivõrguettevõtja. Elektrivõrgu ettevõtjaid on Eestis 2021 detsembri seisuga 33. Seega elektrimüüja vahetamisel ei kao pingeprobleemid ega vähene (muutu) elektrikatkestuste risk. Elektrimüüja roll on tootjatelt ja börsilt elektrienergia ostmine ning vastavalt tarbijaga kokkulepitud tingimustele elektrienergia müümine.

Eestis tuleb elektritarbijal valida endale elektrimüüja. Kui tarbija jätab elektrimüüja valimata, siis müüb talle elektrit piirkonnas tegustev võrguettevõtja ning hind kujuneb eelmise kuu keskmise börsihinna alusel (väiksema kui 63A peakaitsme korral) või bilansienergia hinnaga (üle 63A peakaitsme korral) kuhu lisandub võrguettevõtja müügimarginaal.

Elektrienergia hind moodustab keskmiselt kolmandiku elektriarvest, ülejäänud komponentideks on võrguteenus ja riiklikud maksud. Võrguteenuse hinna reguleerimine on Konkurentsiameti kontrolli all ka vabaturu tingimustes, kuna võrguettevõtjat tarbijad üldjuhul valida ei saa.

Otsus elektrimüüja vahetamiseks peab hetkel kehtiva regulatsiooni kohaselt olema tehtud vähemalt 7 päeva enne uuelt elektrimüüjalt elektrienergia ostmise alustamist ja müüja vahetus saab toimuda üksnes kalendrikuu vahetusel (Elektrituru toimimise võrgueeskiri §28).

On väga oluline orienteeruda vabaturu olukorras, mõista sellest tulenevaid riske ning näha võimalusi.