Nordic Power Management  UAB (Bendrovė) yra 100% dukterinė bendrovė įmones Nordic Power Management OÜ.
Įmonė buvo Įkurta 2010 metais ir vykdė veikla kaip portfolio ir balanso vadybininkas Lietuvos rinkai.
Bendrovė taip pat aktyviai vykdo didmeninė prekybė ir yra Nord Pool Spot narė Lietuvoje.

Nordic Power Management turi nepriklausomo tiekėjo licencijė Nr L1-64 (NET) nuo 2010-10-22.

Bendrovė teikia šias paslaugas:

  • Balanso valdymas
  • Portfolio valdymas
  • Didmeninė prekyba tarpininkaujant
  • Nord Pool Spot prekyba ir atstovavimas
  • Energijos vartojimo optimizavimo konsultacijos
  • Žaliosios elektros energijos sertifikatų (GO-ai) pardavimas.

Įmonė nevykdo elektros pardavimų mažmeninėje rinkoje Lietuvoje. Visos sutarties sėlygos bei terminai ir kainos už paslaugas yra skirtos asmeniškai kiekvienam klientui.

Mūsų įsteigta Nordic Energy Solutions siūlo savo klientams profesionalias konsultacijas ir pagalbą siekian efektyviai naudoti energetinius resursus, tai pat vykdo projektus susijusius su pastatų energetiniu efektyvumu.

Įmonės darbuotojai turi ilgalaikę patirtį finansų ir energetikos sektoriuose. Esame pasirengę dirbti, kas mūsų klientai gautų kuo didesnę naudą iš besikeičiančios elektros energijos rinkos.

Mes bendradarbiaujame su Litgrid (Perdavimo tinklų operatorius), ESO (Skirstymo tinklų operatorius) ir Nord Pool.

 

Elektra buvo nupirkta ir parduota 2018 metais Nord Pool nustatyta kaina ir fiksuota kaina.

Įmonė negamina elektros energijos pati ir todėl jokio poveikio aplinkai dėl jos veiklos nėra.

Bendrovės apyvarta 2017 metais buvo 4 861 704 EUR, o grynasis pelnas 63 029 EUR. Valdymo organų nariams nustatytas 1 140 Eur vidutinis darbo užmokestis. Kitos išmokos nėra numatytos.

Metinė reguliuojamos veiklos ataskaita ir audito išvada