– sutarties terminas – nustatytas. Sutarties terminas pratęsiamas abipusiu šalių susitarimu.

– atsiskaitymo diena – kito mėnesio 20 diena.

– Garantijos – nustatomas pagal partnerio kreditingumą

– sutarčių nutraukimas – sutartis gali būti nutraukta pagal sutarties sąlygas arba bet kuriuo metu, jei įvykdyta viena ar daugiau iš šių sąlygų:

i) per 10 darbo dienų nuo raštiško pranešimo gavimo nesumokėjus skolos pirkėjui ir neištaisius aplinkybių.

(ii) jei Pardavėjas neparduoda ir neištaiso aplinkybių per 5 darbo dienas nuo rašytinio pranešimo gavimo.

iii) padalijimo ar bankroto atveju.

 

Elektros energijos tiekimo paslaugų teikimo atnaujinimo ir nutraukimo sąlygos taikomos kaip tai numatyta Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklėse. Sutarčių sudarymo, pratęsimo ir nutraukimo sąlygos su kiekvienu vartotoju derinamos individualiai laikantis Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklių reikalavimų.